لایسنس دائمی
Accounting, Classic تحت ویندوز
Accounting, Soudavar تحت ویندوز
لایسنس دائمی
Accounting, Classic تحت ویندوز
Accounting, Soudavar تحت ویندوز
Gateway
درگاه آنلاین می تواند به عنوان وب سایت اصلی موسسه و یا در موازات با وب سایت موجود نصب گردد. درگاه ، اطلاعات و مطالب تعریف شده در پلاتفرم را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد و ضمن تعامل با سیستم مدیریت داخلی و انبارداری ، امور مشتریان نظیر درخواست ها و سفارشات کالا را در پلاتفرم ثبت و امکان پیگیری آنلاین آنها را فراهم می کند.
در این زیر مجموعه کالایی موجود نیست.
درباره ما
تماس با ما
کالا های ویژه


Powered by Nikrad Enterprise Gateway

Copyright © 2018 Nikrad Hypersystems
All rights reserved