لایسنس دائمی
Accounting, Classic تحت ویندوز
Accounting, Soudavar تحت ویندوز
لایسنس دائمی
Accounting, Classic تحت ویندوز
Accounting, Soudavar تحت ویندوز
Classic

Accounting, Classic, Class A
كلیه امكانات به همراه مراكز هزینه ، شعب و سیستم ارزی
1,790,000 تومان
سفارش

Accounting, Classic, Class B
امكانات پایه استاندارد ، تولید ، كنترل پروژه
1,370,000 تومان
سفارش

Accounting, Classic, Class C
امكانات پایه استاندارد
940,000 تومان
سفارش

Accounting, Classic, Network - Server
نسخه سرویس دهنده در سیستم تحت شبكه
3,570,000 تومان
سفارش

Accounting, Classic, Network - Client
نسخه سرویس گیرنده تحت شبكه ، به ازای هر ایستگاه كاری
390,000 تومان
سفارش
درباره ما
تماس با ما
کالا های ویژه


Powered by Nikrad Enterprise Gateway

Copyright © 2018 Nikrad Hypersystems
All rights reserved